Pabo GH Zwolle
 • Je groet je leerlingen als ze je klas binnen komen en begint vervolgens samen met hen de dag. Terwijl een groepje leerlingen zich alvast buigt over op maat gemaakte rekenopdrachten, doe jij een paar lastige sommen voor op het bord. Dan gaan je leerlingen zelf aan het werk. Na de pauze gaan ze aan de slag met taal. ’t Kofschip hebben ze nu aardig in de vingers! ’s Middags geef je geschiedenisles. Aan de hand van verhalen beleef je samen met je leerlingen de spanning die onderduikers gevoeld moeten hebben toen ze op de vloerdelen boven zich soldaten hoorden lopen. Aan het eind van de dag voeg je een mooi boek toe aan de leeshoek en bereid je alvast de tienminutengesprekken voor. Ondertussen denk je terug aan deze intensieve, maar vooral geslaagde dag. Je realiseert je dat je leven als leerkracht boordevol afwisseling zit. Want geen dag is hetzelfde. En ieder kind is anders.

  Als leerkracht heb je passie voor kinderen. Je wilt ze inspireren en motiveren, ieder kind op zijn eigen manier. Je wilt hen leren om mens in Gods wereld te worden. En je laat je daarbij graag inspireren door de wijsheid en kwetsbaarheid van kinderen. Tijdens de vierjarige pabo-opleiding op de GH leer je om te leven dicht bij kinderen, dicht bij jezelf en vooral ook dicht bij je Maker.

  Veelzijdig

  Bij dit dynamische beroep past een veelzijdige opleiding. Op de pabo ga je natuurlijk aan de slag met de basisschoolvakken. In de lessen pedagogiek krijg je meer inzicht in de opvoeding van kinderen. Kennis van ontwikkelingspsychologie is daarbij onontbeerlijk. Het vak didactiek leert je hoe je lesstof aantrekkelijk maakt voor leerlingen. Minstens zo belangrijk is het opdoen van zelfkennis. Want je bent kwetsbaar als je voor de klas staat. Onder professionele begeleiding denk je na over je eigen functioneren.

  Bijzondere routes

  Zijn je scores goed en wil je je graag extra verdiepen? Dat kan via het honoursprogramma van de pabo. Op basis van je prestaties en inzet bieden we je de mogelijkheid om de pabo versneld te doorlopen. Door leerstofeenheden en toetsen naar voren te halen en eerder af te ronden, kun je mits je prestaties daarop goed zijn in 3,5 jaar je diploma halen. Ook kun je je onderzoeks- of innovatietraject versterken met bijvoorbeeld een publicatie. Zo kun je jezelf een steviger positie verschaffen op de arbeidsmarkt. 

  Opleiden in de school

  Voor aankomend studenten die uit de regio Amersfoort, Utrecht, West-Nederland of Groningen komen is er de mogelijkheid om de opleiding gedeeltelijk via afstandsleren te doen. Tijdens je stages word je dan begeleid door leerkrachten uit jouw regio. Een dag in de week volg je colleges op de GH, de andere dagen volg je de opleiding in jouw regio door middel van werkplekleren. Leren in de praktijk neemt dus een stevige plek in. Wil je weten hoe dit traject eruit ziet en weten of dit wat voor jou is? Bekijk dan het filmpje over Opleiden in de school om een indruk te krijgen of lees het interview met ervaringen van Lois, studente Opleiden in de school. Heb je praktische vragen over de route?  Stuur dan een mail naar Jos Gorissen via josgorissen@gh.nl

  Praktijk

  ‘Werkplekleren’ oftewel leren in de praktijk neemt een belangrijke plek in op de pabo. In jaar één tot en met jaar drie loop je elke week twee dagen stage, aangevuld met één stageweek per blok. In het vierde jaar ben je nog meer in de stageschool te vinden. Maar werkplekleren is méér dan stagelopen alleen. Naast ervaring opdoen in het klaslokaal, betekent dit ook dat je op je opleidingsschool een bijdrage levert aan beter onderwijs en klasoverstijgende activiteiten en daarmee aan schoolontwikkeling in de breedste zin van het woord.

  Ben je benieuwd naar ervaringen van anderen over het ' leren in de praktijk' ? Lees dan het interview met Lois Roering, studente Opleiden in de school over hoe werkplekleren op de pabo eruit ziet.

  Toekomst

  Na je studie kun je aan de slag als leerkracht op een basisschool. Maar er zijn meer mogelijkheden. Denk aan speciaal of voortgezet onderwijs, lesgeven aan volwassenen of allochtonen, interne begeleiding, ict, onderwijsadvies of educatiecentra. De onderwijswereld is even dynamisch als veelzijdig!

  Instroommogelijkheden

  Zit je nu op de havo, het vwo of het mbo?
  Via de Digiklas kun je je nu alvast voorbereiden op de verplichte Instaptoetsen rekenen en taal. Daarnaast kun je je via deze weg bekwamen in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Vanaf 2016/2017 worden deze instaptoetsen gefaseerd geïntegreerd in het voortgezet onderwijs.

  Heb je mbo gedaan en wil je je voorbereiden op de pabo? Of wil je je oriënteren op verschillende pabo-opleidingen?
  Volg dan de Brugmodule ontwikkelingspsychologie mbo-hbo. In het interview met Nienke Veurink lees je haar ervaringen als mbo-studente op de Pabo.

  Ben je ouder dan 21 en heb je geen juiste vooropleiding?
  Doe dan mee aan de 21-jarigen toets voor taal en rekenen. Bij voldoende resultaat ben je toelaatbaar.

  Meer informatie

  Jos Gorissen

   

   Jos Gorissen beantwoordt graag al je vragen.
   Je kunt hem mailen of bellen.
   josgorissen@gh.nl of  (038) 4255542.

   

      Diverse masterstudies en post-hbo-opleidingen vormen een waardevolle aanvulling op het pabodiploma. Klik hier voor de masters en andere post-hbo-studies die je via de GH kunt volgen.
    

  Beste middelgrote hogeschool

 • Als leerkracht draag je veel verantwoording. Je speelt een bepalende rol in de levens van kinderen. Je begeleidt hen bij het leren. Maar je leert hen ook om te leven. Met andere woorden: voor je leerlingen ben je een wegwijzer in het kennislandschap van Gods wereld. De kennis en vaardigheden die je hiervoor nodig hebt, maak je je tijdens de vierjarige pabo-opleiding aan de GH eigen.

  Leerlijnen

  De eerste twee leerjaren van de pabo zijn verdeeld in vier blokken van tien weken. Een blok beslaat zeven lesweken, een stageweek, een studieweek en een toetsweek. In elke lesweek loop je twee dagen stage. Om jou goede handvatten te bieden voor je toekomstige beroep als leerkracht, werken we vanuit vijf verschillende leerlijnen: de kennislijn, de vaardigheidslijn, de stagelijn en de PPO-lijn (Persoonlijke Professionele Ontwikkeling). Via deze leerlijnen ontwikkel je uiteenlopende kennis en vaardigheden: van theoretische basiskennis tot academische onderzoeksvaardigheden. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor prachtige geschiedenisverhalen en voor rekenen en taal. Kortom, tijdens je pabo-opleiding leer je alles wat je nodig hebt om zelf kennis op te doen én om deze kennis op een inspirerende manier door te geven aan je leerlingen.

  Studiejaar 1 - Propedeuse

  In het eerste jaar volg je de belangrijkste basisschoolvakken. Je leert hoe je met een klas omgaat en hoe je een band opbouwt met je leerlingen. Ook de samenwerking met een schoolteam komt aan bod. Je loopt aardig wat stage: twee dagen per week en daarnaast één week per blok. Op je stageschool krijg je ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider. Deze begeleider beoordeelt ook jouw functioneren. Daarnaast begeleidt je PPO-docent je in jouw professionele ontwikkeling.  

  Studiejaar 2 - Lesgeven

  Didactiek staat centraal in het tweede jaar. Je leert hoe je een les of lessenserie voorbereidt, uitvoert en evalueert. In theorie en in de praktijk, want ook dit jaar loop je twee dagen stage per week. Bij vragen of problemen kun je altijd terugvallen op je studieloopbaanbegeleider. Tijdens de PPO-lessen en binnen de stagelijn bespreek je met studenten en docenten jouw functioneren tijdens de stage. Naast begeleiding vanuit de GH, krijg je ook intensieve begeleiding vanuit je stageschool. Aan het einde van dit jaar kies je voor de specialisatie onder- of bovenbouw. 

  Studiejaar 3 – Start hoofdfase: verdieping

  Hoe geef je onderwijs, hoe ga je om met verschillen tussen leerlingen, hoe beïnvloed je een klassenklimaat en hoe werkt een schoolorganisatie? Vragen over het onderwijsproces komen aan de orde in het derde jaar. Ook kies je dit jaar voor een vakprofiel. Daarnaast kies je voor een minor: een kleinere leereenheid die je kunt laten aansluiten bij je profiel. Voorbeelden van minoren zijn ‘onderzoek en innovatie’ en ‘onderwijs in het buitenland’. Door al deze theoretische kennis te combineren met praktijkervaring, bouw je aan een stevige ondergrond. Je studieloopbaanbegeleider volgt jouw studieresultaten. 

  Studiejaar 4 – Afstuderen

  In het vierde en laatste studiejaar komen theorie en praktijk samen. Je bent nu lio, leraar-in-opleiding. De helft van het jaar loop je een lio-stage op een basisschool. Je hebt de verantwoordelijkheid voor een eigen klas en geeft hele dagen les. Je studeert af op je eigen profiel en gekozen minor(en). De begeleiding ligt in handen van een van je collega-leerkrachten en je studieloopbaanbegeleider. 

  Instroommogelijkheden

  Heb je een havo-, vwo- of een mbo-diploma niveau 4 op zak? 
  Dan kun je je zonder meer inschrijven voor de pabo-opleiding.

  Ben je ouder dan 21 jaar en heb je geen juiste vooropleiding?
  Dan kun je het Toelatingsexamen 21+ doen. Bij voldoende resultaat ben je toelaatbaar.

  Zijn je studieresultaten bovengemiddeld en wil je je je graag extra verdiepen? Of wil je de rest van je opleiding versneld doorlopen?
  Je kunt dan een honoursprogramma volgen of je opleiding versneld doen.

  Contact

  Jos Gorissen

   

   Wil je meer weten?
   Mail of bel dan met Jos Gorissen.
   josgorissen@gh.nl of (038) 4255542.   

  studie in cijfers
 • Je werkt al in het onderwijs, maar wilt graag verder leren. Of je werkt binnen een heel ander vakgebied, maar je wilt je graag laten omscholen tot juf of meester in het basisonderwijs. De GH biedt aan mensen zoals jij de deeltijdopleiding pabo aan. Wel vragen we een forse inzet. Als voorproefje op straks. Want als juf of meester moet je soms flink aan de touwtjes trekken. Maar daar krijg je het driedubbele voor terug. Afwisseling bijvoorbeeld. Ontwikkeling. En veel voldoening. Dat ervaarde ook Klaas de Graaf, stedenbouwkundige die de switch maakte en in twee jaar tijd zijn deeltijd diploma Pabo behaalde. Lees hier meer over de ervaringen van Klaas.

  Studie

  Inhoudelijk volg je hetzelfde programma als de voltijdstudenten. Alleen is nu de organisatie anders. Eén dag in de week volg je colleges aan de GH op donderdag. De voorbereiding van deze colleges doe je thuis. Daarnaast ben je een dag in de week een stagedag naar keuze in het klaslokaal of in een onderwijsinstelling te vinden. Elk studiejaar minstens dertig tot veertig dagen.

  Inhoud

  Tijdens je collegedag volg je vooral pedagogisch-didactische vakken. Maar ook zorgverbreding maakt deel uit van het theorieprogramma.  Je leert om kinderen met leer- en gedragsproblemen verder te helpen. Bovendien krijg je basisschoolvakken als rekenen, taal, Bijbelvertelling, biologie en tekenen.

  Instroommogelijkheden

  Ben je in het bezit van  een havo-, vwo- of een mbo-diploma niveau 4?
  Dan kun je je zonder meer inschrijven voor de deeltijdopleiding pabo.

  Heb je al een mbo-diploma Onderwijsassistent?
  Je kunt dan de verkorte route volgen en de pabo in twee of drie jaar afronden. Voor sommige vakken krijg je vrijstelling. Je moet wel bereid zijn om veel zelfstudie te doen.

  Ben je in het bezit van een hbo of wo-diploma?
  Op basis van je studie-ervaring stellen we een verkort tweejarig programma samen. Je wordt natuurlijk goed begeleid. Maar we verwachten ook dat je zelfstandig een groot deel van de lesstof kunt verwerken.

  Kosten 2-jarige deeltijd variant

  In de media is er veel aandacht voor het feit dat het doen van een tweede bachelor bijna onbetaalbaar is geworden i.v.m. het betalen van instellingscollegegeld. Dit geldt echter in de meeste gevallen niet voor de twee-jarige opleiding Pabo deeltijd. Wil je meer weten of weten om welke kosten dit in jouw geval gaat? Neem dan contact op met coördinator Frank van den Bos of klik op bijgaand stroomschema voor een overzicht. 

  Let op! Op dit moment werkt de pabo aan verbeteringen van het curriculum. Dat kan betekenen dat het opleidingsprogramma voor het volgende studiejaar er anders uit gaat zien. Informeer bijvoorbeeld tijdens een open dag of meeloopdag naar de mogelijkheden die jij met jouw vooropleiding hebt.

  Contact

  Wil je meer weten? Mail of bel dan met Frank van den Bos. Hij is coördinator van de deeltijdopleiding pabo. fvandenbos@gh.nl of (038) 4255542. Aanmelden voor de Pabo-Deeltijd opleiding is uiteraard nog mogelijk.

  Frank v/d Bos

 • Je hebt een vwo-diploma op zak, je kunt naar de universiteit. De wereld van de wetenschap ontdekken. Maar je wilt ook graag ‘gewoon’ voor de klas. Met de Universitaire pabo combineer je het beste uit twee werelden. De Vrije Universiteit in Amsterdam en de Gereformeerde Hogeschool zijn de onderwijsinstellingen die hier samen vorm aan geven.

  Studie

  Twee dagen in de week volg je colleges aan de VU, bij de faculteit Pedagogische Wetenschappen. Een dag in de week krijg je colleges aan de pabo in Zwolle. De basis voor deze colleges zijn kenmerkende praktijksituaties voor het werk in de klas. Een dag in de week sta je voor de klas. De overige dag besteed je aan het maken van een portfolio. Hiermee toon je aan dat je goed functioneert in de zogenaamde kenmerkende situaties. En dat je theorie en praktijk met elkaar weet te verbinden.

  Inhoud

  Tijdens je studie kies je een specialisme op het gebied van pedagogiek of didactiek. Je leert welke verschillen tussen kinderen er zijn. En vooral ook hoe je ermee moet omgaan. Niet alleen culturele of morele verschillen krijgen aandacht, maar ook verschillen in gedrag en leercapaciteit. Voortdurend moet je de wetenschappelijke kennis die je in Amsterdam opdoet, toepassen in je eigen lessen.

  Wat vragen we van je?

  Twee studies in vier jaar. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan. Gemotiveerd om verbeteringen in het primair onderwijs aan te brengen. Niet bang voor wetenschappelijke literatuur.  Flexibel genoeg om te schakelen tussen theorie en praktijk. Enthousiast en creatief om vernieuwende ideeën te ontwikkelen en te delen. 

  Wat bieden we?

  De Universitaire pabo levert je twee kostbare papiertjes op: een bachelor Pabo en een bachelor Pedagogische Wetenschappen. In vier jaar heb je alles geleerd om een gedreven leerkracht te worden. En je bent bovendien een goede pedagoog die onderzoeksresultaten kan vertalen naar de praktijk.

  Kijk hier voor een video-impressie

  Kijk voor meer informatie over de universitaire pabo op de site van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Let op! Op dit moment werkt de pabo aan verbeteringen van het curriculum. Dat kan betekenen dat het opleidingsprogramma voor het volgende studiejaar er anders uit gaat zien. Informeer bijvoorbeeld tijdens een open dag of meeloopdag naar de mogelijkheden die jij met jouw vooropleiding hebt.

  Contact

  Als je nieuwsgierig bent geworden, mail of bel dan met Henk Huizenga. hhuizenga@gh.nl. of 038-4255542.

  Henk HuizengaNiek Beenen

"Ik wil kinderen helpen zodat ze het optimale uit zichzelf kunnen halen"

Niek Beenen

Interview met Lois Roering

Het klaslokaal als leerschool - Werkplekleren als basis van nieuwe pabo curriculum GH

Lois Roering
Digiklas GH ZwolleSchuif aan in de digiklasKeuzejaar GHStudie kiezen lastig? Doe het Keuzejaar!Kom goed voorbereid naar de Pabo